Pravidla přepisu
Napsal Administrator   
tvrtek, 02 jen 2008

Na základě dosavadních zkušeností jsme připravili prozatímní pravidla přepisu, a to zvlášť pro organizátory, mluvčí a řídící diskuse i diskutující. Přikládáme také předběžný návrh etického kodexu přepisovatele mluvené řeči. Tyto dokumenty jsou první návrhy, časem je budeme ještě upřesňovat, a to i na základě připomínek uživatelů této služby.

 

Návrh pravidel pro organizátory přepisu

Pro přepis na akci, kde bude více neslyšících, je zapotřebí zajistit PC nebo notebook, projektor a plátno. V případě použití notebooku pamatujte i na externí klávesnici a myš, protože klávesnice notebooku není pro rychlé psaní vhodná.

Dále je žádoucí se v předstihu před akcí podívat osobně na místo konání a přesvědčit se, zda jsou k dispozici dostatečně dlouhé spojovací kabely mezi počítačem a projektorem, stejně jako mezi projektorem a počítačem a zdrojem proudu (tento problém může řešit dlouhá prodlužovačka). Při tom hrají roli možnosti umístění plátna, tak aby na ně bylo vidět ze všech míst v sále, a v závislosti na tom a na dosahu projektoru a na délce kabelů se pak umístí projektor a stůl s počítačem (notebookem) pro přepisovatele(ku).

Stůl pro přepisovatelku by se měl umístit tak, aby přepisovatelka dobře slyšela mluvčí a viděla na plátno a pokud možno i na hlavního řečníka a diskutující. Doporučuje se obstarat i vhodnou židli, umožňující sezení v optimální výši vzhledem k výšce stolu. Běžná židle, která bývá součástí sálového vybavení, tomuto požadavku většinou nevyhovuje.

Aby byl přepisovaný text na plátně dobře vidět, osvědčuje se nastavení modrého pozadí a bílého fontu větší velikosti. Konkrétně ve Wordu se pozadí nastavuje takto: FORMÁT >POZADÍ > výběr barev.

Písmo nastavte alespoň na 36pt, Arial Narrow, tučné písmo v bílé barvě. Toto písmo je bezpatkové (na monitorech se lépe čte) a je "úzké", takže se vejde na řádek více slov.

Dále nastavte zobrazení textového editoru na celou obrazovku: ve Wordu > ZOBRAZIT > CELÁ OBRAZOVKA.

Pokud je to možné, vyžádejte si rovněž od hlavních řečníků jejich přednášky, prezentace a poskytněte je předem přepisovatelům(kám), aby se na přepis mohli připravit. Není-li to reálné, pak by měli hlavní řečníci alespoň na místě před zahájením akce seznámit přepisovatele/ky se jmény, cizími slovy, odbornými termíny a dalšími výrazy, které ve svém vystoupení použijí a které by mohly způsobit potíže při správném přepisu.

Přepis je činnost velmi náročná na koncentraci, kterou nelze udržet příliš dlouho. Pokud plánovaná akce trvá delší dobu, je žádoucí zajistit dva přepisovatele, aby se mohli pravidelně střídat. Při trvání přepisu delším než 1 hodina už je vhodné použít dva přepisovatele/ky, anebo se spokojit s horší kvalitou přepisu, pokud je přepisovatel/ka ochoten/na uskutečnit přepis sám/sama.

Protože mluvené slovo plyne zpravidla rychleji než je stíhá přepsat seberychlejší písař/ka, je pro úspěch přepisu důležité zajistit co nejlepší podmínky pro přepis. Některé z nich jsou vysvětleny v pravidlech pro mluvčí a diskutující, které byste s nimi měli před zahájením přepisu seznámit.

 

 

Návrh pravidel přepisu pro mluvčí a řídící diskuse-

- Poskytněte tomu, kdo bude zajišťovat přepis, ještě před akcí svoji přednášku, prezentaci, případně alespoň jména, cizí slova, odborné termíny a další výrazy, které ve svém vystoupení použijete a u nichž by mohlo dojít k nesprávnému přepisu.

- Mluvte hlasitě a srozumitelně, obracejte se především k tomu, kdo přepisuje.

- Sledujte občas přepis na plátně, zda přepisovatel/ka stíhá zachytit vaši řeč, a tomu přizpůsobte rychlost svého projevu.

- Když udělujete slovo diskutujícímu, ukažte na něho rukou.

- Při řízení diskuse trvejte na tom, aby diskutující uvedli na začátku své jméno, pokud tak sami neučinili, a aby mluvili ve stoje, ať všichni vědí, kdo hovoří (minimálně při prvním vystoupení v diskusi).


Návrh pravidel přepisu pro diskutující

- Hlaste se o slovo, neskákejte druhým do řeči.

- Mluvte až poté, co vás vyzve řídící diskuse.

- Než začnete mluvit, vstaňte a pokud vás ostatní a ani přepisovatelka neznají, představte se.

- Obracejte se především k tomu, kdo přepisuje, ne k ostatním.

- Mluvte hlasitě, pokud možno srozumitelně, ne moc rychle.

- Sledujte přepis na plátně, zda přepisovatel/ka stíhá zachytit vaši řeč, a tomu přizpůsobte rychlost svého projevu.

 

 

Návrh etického kodexu přepisovatele mluvené řeči

Přepisovatel nesmí nic prozradit z přepisované řeči třetím osobám.

Přepisovatel musí přijít na dohodnutý přepis včas.

Přepisovatel se musí podle možností připravit na to, co bude přepisovat (vyžádá si od mluvčích podklady či alespoň jména, cizí slova, složité odborné výrazy, které zazní v jejich projevu).

Přepisovatel nesmí při přepisu psát v první osobě, za sebe, nesmí vyjadřovat svůj názor.

Přepisovatel předává stejné informace, nesmí žádné přidávat ani ubírat (v rámci možností).

Přepisovatel nesmí za mluvčího rozhodovat, radit mu, pokud o to není výslovně požádán.

Přepisovatel seznámí účastníky přepisu, pokud tak neučiní pořadatel, se základními pravidly chování – mluvčí mají mluvit nahlas a ne příliš rychle, diskutující se mají nejprve představit, nesmí si skákat do řeči.

Přepisovatel má právo předem odmítnout přepis.

Přepisovatel má nárok na odměnu, přepis je náročná práce.