Co znamená simultánní přepis mluvené řeči
Napsal Jaroslav Winter   
Steda, 01 jen 2008

Simultánní přepis mluvené řeči je doslovný přepis z náslechu v reálném čase, který je určen pro osoby se sluchovým postižením.  Může se používat na konferencích, přednáškách a mnoha dalších akcích. Přepisovatel či přepisovatelka přepisují mluvenou řeč  na  elektronické klávesnici připojené k PC či notebooku. Text simultánního přepisu může být zobrazován na běžném monitoru, pokud je text určen pro jednu osobu, na větší obrazovce pro malou skupinu, anebo promítáním na velkou plochu pro větší skupiny osob, například na konferencích.

Simultánní přepis nemusí být lokálně omezen. Text může být pořizován na místě, anebo může být podle potřeby přenášen na dálku přes internet či satelit.

Centrum sociálních služeb oblastní organizace České unie neslyšících Praha začalo s prvními přepisy koncem roku 2006, a to především na přednáškách pro ohluchlé členy. Protože  sklidily  velký úspěch, rozhodli se iniciátoři v přepisech pokračovat a podle praktických zkušeností postupně vytvářet i jakási první pravidla pro předpisy.  Ve druhé polovině roku 2007 si s úspěchem vyzkoušeli  také přepis u části přednášek tlumočených do znakového jazyka pro prelingválně neslyšící členy.

Zkušenosti z přepisů, včetně prvních nepsaných pravidel a toho, jak vznikl termín simultánní přepis mluvené řeči, popsal předseda pražské organizace ČUN Martin Novák v přednášce na konferenci  INSPO – Internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami, která se konala 8. března 2008 v Kongresovém centru Praha a na níž byla metoda simultánního přepisu poprvé použita na takto veliké konferenci.  Jeho prezentace je umístěna na portálu Helpnet (http://www.helpnet.cz/inspo/inspo-2008).