Domů arrow O projektu
Základní informace o projektu PDF Tisk E-mail
Napsal Jaroslav Winter   
ter, 23 z 2008

Projekt Simultánní přepis mluvené řeči realizovala Česká unie neslyšících, oblastní organizace Praha za podpory Nadace Vodafone Česká republika a částečného přispění Ministerstva práce a sociálních věcí. Cílem projektu bylo vytvořit podmínky pro postupné odstraňování komunikační a informační bariéry u osob se sluchovým postižením, a to s využitím informačních technologií, konkrétně pomocí simultánního přepisu mluvené řeči a jeho promítání na plátno.

Simultánní přepis mluvené řeči uvítají osoby s jakýmkoliv sluchovým handicapem. Původně byl zamýšlen především pro lidi, kteří ohluchli během svého života a ovládají český jazyk. Přepis však usnadní porozumění mluvené řeči také nedoslýchavým a mohou jej využít rovněž neslyšící komunikující běžně pomocí znakového jazyka. Ti si s jeho pomocí ověří, jak se dané sdělení vyjádří v češtině.

Převod mluvené řeči do písemné podoby v reálném čase představuje jeden z deseti komunikačních systémů, mezi nimiž si mohou neslyšící a hluchoslepé osoby vybírat podle své potřeby na základě zákona č. 155/1998 Sb., ve znění zákona č. 384/2008 Sb. Zákon nabyl účinnosti teprve 20. října minulého roku. V řadě zemí je již přepis mluvené řeči běžnou službou, v České republice však zatím na tento způsob komunikace nejsou zvyklí ani sami neslyšící, natož organizátoři akcí, na kterých je třeba zajistit pro osoby se sluchovým postižením asistenci při komunikaci.

Projekt probíhal od září 2008 do září 2009 a v jeho průběhu byl zajištěn simultánní přepis mluvené řeči na více než 60 různých akcích pořádaných ČUN Praha, ale i dalšími organizacemi, včetně mimopražských. Poznatky, které při tom byly získány, umožní další rozvoj této služby.

Stručné popisy všech těchto přepisů jsou uvedeny na webu projektu v rubrice Přehled přepisů. Na ně pak navazují informace o přepisech uskutečněných v rámci projektu eScribe , podpořeného opět Nadací Vodafone ČR a částečně Magistrátem hl. m. Prahy. Jeho řešitelem je ČVUT a partnerem ČUN, cílem projektu je zejména vytvořit technologické předpoklady pro online přepisovací centrum, které by umožňovalo přepis i na dálku, přes internet.

Prostředky z projektu eScribe umožňují České unii neslyšících, aby i nadále pokračovala v zajišťování přepisu na různých akcích, včetně soudních jednání, a propagovala tuto novou službu. Zájemci o zajištění přepisu se mohou hlásit u koordinátora projektu Jaroslava Wintra, Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny , tel. 777 807 727.

V srpnu 2010 byl zaregistrováno Ministerstvem práce a sociálních služeb Centrum zprostředkování simultánního přepisu ČUN. Informace o jeho službách se nacházejí na stránkách www.eprepis.cz , včetně aktuálních kontaktů týkajících se zajištění přepisu.